3 – Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bildirimi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun amacı, Kamu  Güvenliğini  tamamlayıcı   mahiyetteki Özel Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.   

5188 Sayılı kanunun 26/06/2004 tarihinde yürürlülüğe  girmesiyle  22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

KORAL ÖZEL  GÜVENLİK , 5188 Sayılı Kanunun  5 nci  maddesinde belirtilen  Tüm  Yükümlülüklerini  yerine  getirmiş  ve  5188  Sayılı  Özel  Güvenlik  Faaliyet  İzin  Belgesini  Almıştır.