FAQs

Frequently Asked Questions

Sektörün önde gelen ve lider firmalarından biri olan Koral Güvenlik Şirketi, gerek güçlü sermaye yapısı, gerekse geniş müşteri portföyü ile her yıl sektör ortalamasının üzerindeki istikrarlı büyümesini sürdürmektedir.
Koral Güvenlik Stratejileri, güvenlik hizmeti almak isteyen firmanın ihtiyaçları, en iyi kalite yönetimine göre belirlenir. Güvenlik Stratejisi belirleme sürecini izleyen teknoloji ve insan kaynakları belirleme aşamalarında etkin, verimli bir sistem ve üstün kalitede hizmet için gerekli olan planlamalar yapılır. Sistemin verimli işlemesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması için, süreç yönetimi aşamasında tüm süreç optimize edilir ve döngü, sürekli hale getirilir. Koral, üstün kaliteli hizmeti en verimli şekilde, belirlenen hedefler ve yönetim standartları çerçevesinde üretir.
Başarı Bileşenleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetim Sistemi
Koral Güvenlik İle Güvendesiniz.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun amacı, Kamu  Güvenliğini  tamamlayıcı   mahiyetteki Özel Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.    5188 Sayılı kanunun 26/06/2004 tarihinde yürürlülüğe  girmesiyle  22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  KORAL ÖZEL  GÜVENLİK , 5188 Sayılı Kanunun  5 nci  maddesinde belirtilen  Tüm  Yükümlülüklerini  yerine  getirmiş  ve  5188  Sayılı  Özel  Güvenlik  Faaliyet  İzin  Belgesini  Almıştır.